Những mẫu giường ngủ độc – lạ – đẹp mà có thể bạn chưa từng thấy bao giờ 😉

Khi bạn tìm hiểu sâu về 1 khía cạnh nào đó, càng tìm hiểu, bạn sẽ càng cảm thấy hiểu biết của mình càng hạn chế 🧐

Dưới đây là một số mẫu giường ngủ chân thấp bán chạy tại shop, các bạn có thể đặt hàng theo kích thước tùy ý nếu như mẫu hiện tại không theo kích thước dự kiến nhé.

𝗚𝗶𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂̉ Đ𝗲̣𝗽 𝘀𝗵𝗼𝗽 :
– 𝗔𝗱𝗱 : 𝟭𝟱𝟳 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗕𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗕 , 𝗣. 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗟𝗶𝗲̣̂𝘁, 𝗤. 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗧𝗽. 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶
– 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝘃𝘀 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝟬𝟵𝟭.𝟱𝟮𝟲.𝟲𝟱𝟴𝟲
– 𝗪𝗲𝗯 : 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗴𝗶𝘂𝗼𝗻𝗴𝗻𝗴𝘂𝗱𝗲𝗽.𝘀𝗵𝗼𝗽
– 𝗙𝗯 : @𝗴𝗶𝘂𝗼𝗻𝗴𝗻𝗴𝘂𝗴𝗶𝗮𝗿𝗲𝗵𝗻
– 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗴𝗶𝘂𝗼𝗻𝗴𝗻𝗴𝘂𝗱𝗲𝗽𝗵𝗻@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.